Επισκευή και Καθαρισμός MacBook Air A1369

Για την επισκευή της μητρικής του MacBook Air A1369 από νερό που είχαν χυθεί πάνω στο laptop χρειαστήκαμε μόνο 1 μέρα και φυσικά έγινε εσωτερικός καθαρισμός από τις σκόνες ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση.

To service του Macbook σας είναι προσωπική μας υπόθεση!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *