Βραχυκυκλωμενη Μητρικη MacBook A1278

Επισκευάσαμε την βραχυκυκλωμένη μητρική του Macbook pro a1278 μετά από ατύχημα με καφέ. Πάντα οι επισκευές μητρικών από υγρά είναι οι πιο δύσκολες και δε πετυχαίνουν πάντα. Όσο πιο γρήγορα οι πελάτες μας φέρουν το laptop τους τόσο πιο πιθανή είναι η επισκευή του.

To service του Macbook σας είναι προσωπική μας υπόθεση!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *