Βραχυκυκλωμενη Μητρικη από Αzax σε Macbook Air A1466

Επισκευή μητρικής του Macbook  ir A1466 μετά από ατύχημα με azax. To καθαρίσαμε και λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα!

To service του Macbook σας είναι προσωπική μας υπόθεση!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *